ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


   1. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1)ครูชำนาญการพิเศษ.docx    

  Download

   2. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1)ครูชำนาญการ.docx    

  Download

   3. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1)ครู.docx    

  Download

   4. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์.pdf    

  Download

   5. เกณฑ์แบบประเมินPA2.pdf    

  Download

   6. การกำหนดภาระงานของข้าราชการครู.pdf    

  Download

   7. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ผอ.พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา.pdf    

  Download

   8. แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ผอ.พงศ์ไท คีรีวงศ์วัฒนา.docx    

  Download


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :: กลุ่มบริหารงานบุคคล