ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 และ ม.4
ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (วิทย์-คณิต)   

ดาวโหลด

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)   

ดาวโหลด

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษด้านวงโยและฟุตซอล)   

ดาวโหลด

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)   

ดาวโหลด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


รายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    

ดาวโหลด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************** นักเรียนระดับ ม.1 มอบตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 **************
************** นักเรียนระดับ ม.4 มอบตัวในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 **************
**************หมายเหตุ หากนักเรียนไม่มารายงานและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ **************