กลับหน้าบนสุด


   
 

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)
ประจำปีการศึกษา 2561

**ปล. นักเรียนที่ผ่านและไม่ผ่าน ทุกคนต้องมาสอบข้อเขียนทุกคน