ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   

โพสเมื่อ: 23 พ.ค. 2567

    ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 17 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ไม่มี)   

โพสเมื่อ: 9 พ.ค. 2567

    ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 3 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   

โพสเมื่อ: 6 ต.ค. 2566

    ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

โพสเมื่อ: 4 ต.ค. 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 12 เม.ย. 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 22 ก.ค. 2564

    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 15 ก.ค. 2564

    ประกาศโรงเรียนประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น   

โพสเมื่อ:14 ส.ค. 2562

    ประกาศแผนการจัดซื้อ   

โพสเมื่อ:27 มิ.ย. 2562

    ประกาศผู้ชนะจ้างครูต่างชาติ

โพสเมื่อ:31 พ.ค. 2562

    ประกาศแผนจ้างครูชาวต่างประเทศ

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี-15-ปี

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร 2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่อง การประกวดราคาจ้างทาสี อาคาร2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e - bidding)   

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ทาสี อาคาร2,3,4,5,6 )   

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์)   

โพสเมื่อ: 25 พ.ค. 2561

    ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อัดจ้าง   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2561

    ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อัดจ้าง   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2561