ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 1/2567   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 1/2567   

โพสเมื่อ: 8 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน)   

โพสเมื่อ: 4 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)   

โพสเมื่อ: 3 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)   

โพสเมื่อ: 3 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษด้านดนตรี-กีฬา(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) ภาคเรียนที่ 1/2567   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2567   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2567

    กําหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 14 มี.ค. 2567

    ปฏิทินการศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2567   

โพสเมื่อ: 1 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 12 ก.พ. 2567

    ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนเป็น On-hand วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567   

โพสเมื่อ: 6 ก.พ. 2567

    ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนเป็น On-hand วันที่ 2 มกราคม 2567   

โพสเมื่อ: 15 ธ.ค. 2566

    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ   

โพสเมื่อ: 14 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 2/2566   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 2/2566   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 22 ส.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมฯ   

โพสเมื่อ: 22 ส.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตรและฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 22 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียน(ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 13 ก.พ. 2566

    ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษในช่วงประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 14 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 2/2565   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาธิต) 2/2565   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 1/2565   

โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 1/2565   

โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ทุกแผนการเรียน) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (โครงการพิเศษฟุตซอลและวงโยธวาธิต) ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1(โครงการเพชรฯ) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 23 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอยืนยันสิทธิ์)   

โพสเมื่อ: 15 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3(เดิม) ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 14 ก.พ. 2565

    แนวปฏิบัติสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 8 ก.พ. 2565

    แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565   

โพสเมื่อ: 6 ก.พ. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 (โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2564   

โพสเมื่อ: 29 ธ.ค. 2564

    ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2564   

โพสเมื่อ: 29 ธ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตซอล) ม.1 ปี 2564   

โพสเมื่อ: 17 ธ.ค. 2564

    ประกาศ เรื่อง การหยุดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษวันมหิดล  

โพสเมื่อ: 23 ก.ย. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ประจําภาคเรียนที่ 1/2564   

โพสเมื่อ: 22 มิ.ย. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 24 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการเพชรเบญจมบพิตร) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการความสามารถพิเศษฟุตซอลและวงโยฯ) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 30 พ.ย. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 10 มิ.ย. 2563

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 4 มิ.ย. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2562

    เอกสาร หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 2561.   

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    เปิดบ้านเบญจมบพิตร 119ปี   

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ย้อนวันวาน...สู่อาคารพระพุทธเจ้าหลวง   

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2561

    ขอเชิญร่วมงานในพิธีทำบุญอาคารพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 6 ก.ย. 2561

    เอกสาร Logbook Teacher

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชร

โพสเมื่อ: 11 เม.ย 2561

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 8 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โพสเมื่อ: 3 เม.ย 2561

   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)
     ประจำปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ
    เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)  

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 13 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 22 ม.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 17 ม.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ เอกสารชี้แจง "1 ห้องเรียน 1 โครงงาน"  

โพสเมื่อ: 1 ธ.ค. 2560

   หน้าปกแบบทดสอบกลางภาค  

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2560