ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีนและธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 24 พ.ค. 2567

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

โพสเมื่อ: 23 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษและธุรการ   

โพสเมื่อ: 17 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2567

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ  

โพสเมื่อ: 15 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ   

โพสเมื่อ: 9 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 2 พ.ค. 2567

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)   

โพสเมื่อ: 1 มี.ค. 2567

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน(รอบ 3)   

โพสเมื่อ: 12 ธ.ค. 2566

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 10 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย   

โพสเมื่อ: 6 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 27 ต.ค. 2566

    การกําหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูสายงานการสอน   

โพสเมื่อ: 5 ต.ค. 2566

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 1 ก.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 31 ส.ค. 2566

    Matthayom Wat Banchamabophit school's Announcement Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher   

โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2566

    รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2566

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    แบบฟอร์ม PA โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566   

โพสเมื่อ: 23 ส.ค. 2566

    รับสมัครผู้สอนเฉพาะทาง(โค้ช)ประเภทกีฬาฟุตซอล   

โพสเมื่อ: 27 ก.ค. 2566

    ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (รอบ2)  

โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (สายงานสอน)   

โพสเมื่อ: 10 มี.ค. 2566

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   

โพสเมื่อ: 4 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกการเงินและธนาคาร,ศิลป์-ธุรกิจ,คหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย (ขยายรับสมัคร)   

โพสเมื่อ: 7 พ.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการเงินและธนาคาร,ศิลป์-ธุรกิจ,คหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 19 ต.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ขยายเวลารับสมัคร)   

โพสเมื่อ: 10 ต.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 30 ก.ย. 2565

    ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

โพสเมื่อ: 29 ก.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

โพสเมื่อ: 19 ก.ย. 2565

    ลิ้งค์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)   

โพสเมื่อ: 15 ก.ย. 2565

    การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(แทนตำแหน่งที่ขาดคุณสมบัติ)   

โพสเมื่อ: 17 ส.ค. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 8 ก.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 7 ก.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 30 มิ.ย. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 5 พ.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 25 เม.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์   

โพสเมื่อ: 25 เม.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 18 เม.ย. 2565

    แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา   

โพสเมื่อ: 15 มี.ค. 2565

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค. 65)   

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2565

    ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)   

โพสเมื่อ: 14 ม.ค. 2565

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 9 พ.ย. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 20 ต.ค. 2564

    เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2564)   

โพสเมื่อ: 02 ก.ย. 2564

    ลูกจ้างประจําพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   

โพสเมื่อ: 3 ส.ค. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ:22 เม.ย. 2564

    ใบสมัครแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

    ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน(กิจการนักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 6 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 1 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน   

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562

    ประกาศผลการคัดเลือก อัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประการรับสมัครอัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ:23 เม.ย. 2562

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

โพสเมื่อ: 2 ต.ค. 2561

    ประกาศรับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชา ภาษาไทย   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสเมื่อ: 11 เม.ย 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูภาษาจีน) เจ้าหน้าที่พัศดุ เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน,เจ้าหน้าที่พยาบาล   

โพสเมื่อ: 26 เม.ย 2561