ประชาสัมพันธ์ :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website

การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

    ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

    แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (สายงานสอน)

    แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (สายงานบริหาร)

    คู่มือและลิ้งก์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าชม Web Counter คน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
แหล่งเรียนรู้สำหรับครู