ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศีกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายบัณฑูรย์ ฝักแคเล็ก

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

น.ส.นิภา หวังหิรัญโชติ

ตำแหน่ง: คศ.3
วุฒิการศึกษา: กศ.ม

นายณพรรษกรณ์ ชัยพรม

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

นายกฤษดา โรจนสุทธิยานนท์

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ.

นางสาวจิราภรณ์ กำยาน

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: ค.บ.