กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 
 

  นายวิสานต์ นะอ่อน


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ค.บ.

  นายสีทอง บุญนำ


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: