ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวิสานต์ นะอ่อน

ตำแหน่ง: ครู คศ.1 วุฒิการศึกษา: ค.บ.

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสีทอง บุญนำ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย วุฒิการศึกษา: กศ.บ