ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School ::: Official website |
  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
อาคาร 1 (อาคารพระพุทธเจ้าหลวง)

เครื่องหมายประจำโรงเรียน เครื่องหมายประจำโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ประกอบด้วย
๑. พระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวยอด มีเลข ๕ อยู่ข้างล่าง ซึ่งเป็นเครื่องหมาย ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๕ ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๒. อักษร “บ.บ.” อยู่ใต้ตัวเลข ๕ เป็นอักษรย่อของโรงเรียน

ปูชนียวัตถุที่เป็นที่เคารพสักการบูชาอย่างสูงของชาวเบญจมบพิตร

๑. สมเด็จพระพุทธชินราช พระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๒. พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งประดิษฐานอยู่ใต้รัตนบัลลังก์ขององค์สมเด็จพระพุทธชินราช
ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร
๓. พระบรมรูปประทับยืนขนาดใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชานุสรณ์
๔. พระบรมสาทิสลักษณ์ประทับยืนขนาดใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องเกียรติยศของโรงเรียน
๕. พระรูปหล่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระสังฆราช (ปลด กิติวัน) ที่มุขด้านทิศตะวันออกของพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ อ.ป.ก.


คณะสีของโรงเรียน
  โรงเรียนแบ่งนักเรียน ครู อาจารย์และลูกจ้างประจำ ออกเป็น ๔ คณะ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑.คณะนารายณ์ทรงครุฑ สีประจำคณะ คือ สีแสด

๒.คณะจักรรถ สีประจำคณะ คือ สีแดง

๓.คณะมหาอุณาโลม สีประจำคณะ คือ สีเขียว

๔.คณะไอยราพต สีประจำคณะ คือ สีฟ้า


จำนวนผู้เข้าชม Web Counter คน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
แหล่งเรียนรู้สำหรับครู