กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
 

  นายศิลป์ชัย สมสงวน


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: ค.บ.

  นายธวัฒชัย มากุล


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: กศ.บ.