ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนิคม จิตต์คง

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.อ.บ.

นางณปภัช ฟักโพธิ์

ตำแหน่ง: คศ.2
วุฒิการศึกษา:ค.บ.,กศ.ม.

นางวรารัตน์ พูลมี

ตำแหน่ง: คศ.3
วุฒิการศึกษา:บธ.บ.,บธ.ม.

นางสาวจิรัฏฐ์ แก้วกูล

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: กศ.ม

นายนครินทร์ ทุมกิจจะ

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: กศ.ม