ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเจตเจริญ มาสีสุก

ตำแหน่ง: ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา:ศษ.ม

นางอภิชยา ประดับนาค

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศศ.บ

นายสุมัน ทิพย์มี

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศน.บ

นางสาวภควรรณ ห่อคนดี

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศศ.บ. ภาษาจีน

นายอนุชา มาตา

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: ค.บ.