ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนันธนา อินทรุกขา

ตำแหน่ง: คศ.2
วุฒิการศึกษา: กศ.บ.

นายยุทธชาต นาห่อม

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: กศ.บ.

นางสาวอจลญา กุลนอก

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: กศ.บ.