ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนันธนา อินทรุกขา

ตำแหน่ง: ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา: ศษ.ม บริหารการศึกษา
 

นายฐานันดร จูทิม

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: --

นางสาวอจลญา กุลนอก

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา: --