ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Mathayom Wat Benchamabophit School ::: Official webiste |

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายชนม์นิธิศ เที่ยงภิญญานันท์

ตำแหน่ง: คศ.1
วุฒิการศึกษา: ศษ.ม

นายปรีชา ไชยเพ็ชร

ตำแหน่ง: คศ.2
วุฒิการศึกษา: กศ.บ

น.ส.วรินทร เทพนุรักษ์

ตำแหน่ง: คศ.1
วุฒิการศึกษา: วท.บ.

น.ส.ธัญพิชชา จันทศร

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ.

น.ส.หทัยภัทร ทารัตน์

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ค.บ.

นายธัชธรรม์ ขัติยศ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศษ.บ.

น.ส.สุกัญญา จิตติศักดิ์

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.