กลับหน้าบนสุด


      
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 

  นายธงชัย จำปาพันธ์


    ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: คบ.

  นางชัชชฎา เพิ่มพันธ์


    ตำแหน่ง: รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: กศบ.

  นายสมภพ วัชฤทธิ์


    ตำแหน่ง: งานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: คบ.

  นายคเณศ สมตระกูล


    ตำแหน่ง: แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
    วุฒิการศึกษา: คบ.