การประกวดราคาจ้างทาสี อาคาร2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)   

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ทาสี อาคาร2,3,4,5,6 )   

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 7 ธ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    แนวทางเขียนแผน

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2561

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2561

    เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

โพสเมื่อ: 2 ต.ค. 2561

    ขอเชิญร่วมงานในพิธีทำบุญอาคารพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 6 ก.ย. 2561

    เอกสาร Logbook Teacher

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    ประกาศรับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2561

    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชา ภาษาไทย   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์)  

โพสเมื่อ: 25 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสเมื่อ: 11 เม.ย 2561

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โพสเมื่อ: 3 เม.ย 2561

   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)
     ประจำปีการศึกษา 2561    

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ
    เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)    

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 13 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 22 ม.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 17 ม.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  

โพสเมื่อ: 15 ธ.ค. 2560

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ เอกสารชี้แจง "1 ห้องเรียน 1 โครงงาน"  

โพสเมื่อ: 1 ธ.ค. 2560

   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2560

   ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน  

โพสเมื่อ: 11 ต.ค. 2560

   ประกาศผลการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

โพสเมื่อ: 11 ต.ค. 2560

   หน้าปกแบบทดสอบกลางภาค  

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2560

   ตารางสอบกลางภาค  

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2560

   แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

โพสเมื่อ: 1 พ.ค. 2560

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรเบญจมบพิตร
     ประจำปีการศึกษา 2560

โพสเมื่อ: 10 เม.ย. 2560

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสเมื่อ: 10 เม.ย. 2560

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบวัดความรู้ และสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสเมื่อ: 31 มี.ค. 2560

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบวัดความรู้ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อ
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ (ฟุตซอลและโยธวาธิต)

โพสเมื่อ: 31 มี.ค. 2560

   โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โพสเมื่อ: 22 ม.ค. 2560

   เอกสารแนวทางการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากกลุ่มงานบริหารวิชาการ

โพสเมื่อ: 29 มี.ค. 2560

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

โพสเมื่อ: 29 มี.ค. 2560

   แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 
    โครงการ เพชรเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2560
 

โพสเมื่อ: 15 มี.ค. 2560

   แจ้งกำหนดการปฏิทินโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

โพสเมื่อ: 17 ก.พ. 2560