ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 9 พ.ย. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 20 ต.ค. 2564

    การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียน   

โพสเมื่อ: 4 ต.ค. 2564

    การหยุดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษวันมหิดล   

โพสเมื่อ: 23 ก.ย. 2564

    ผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 20 ก.ย. 2564

    เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2564)   

โพสเมื่อ: 02 ก.ย. 2564

    ลูกจ้างประจําพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   

โพสเมื่อ: 3 ส.ค. 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 22 ก.ค. 2564

    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 15 ก.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ประจําภาคเรียนที่ 1/2564   

โพสเมื่อ: 22 มิ.ย. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 24 พ.ค. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการเพชรเบญจมบพิตร) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการความสามารถพิเศษฟุตซอลและวงโยฯ) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ:22 เม.ย. 2564

    ใบสมัครแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

    ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 30 พ.ย. 2563

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน(กิจการนักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 10 มิ.ย. 2563

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 4 มิ.ย. 2563

    แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2563

    แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2563

    แบบเสนอการจัดทำโครงงาน กิจกรรม “ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”   

โพสเมื่อ: 20 ม.ค. 2563

    รายละเอียดกำหนดการ เปิดบ้านเบญจมบพิตร 120 ปี   

โพสเมื่อ: 14 ม.ค. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2562

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 6 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 1 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน   

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562

    ประกาศผู้ชนะจ้างครูต่างชาติ   

โพสเมื่อ:31 พ.ค. 2562

    ประกาศแผนจ้างครูชาวต่างประเทศ   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี-15-ปี   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศผลการคัดเลือก อัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประการรับสมัครอัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ:23 เม.ย. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบ และสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการ เพชรเบญจมบพิตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ:16 มี.ค. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบ และสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program(MEP) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ:16 มี.ค. 2562

    เอกสารหน้าปก แฟ้มประเมิน.....

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program(MEP)

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ เพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะ

โพสเมื่อ: 5 ก.พ. 2562

    เกณฑ์การแข่งขัน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร 119 ปี ”ประกวด(เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร 2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 15 ม.ค. 2562

    เอกสาร หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 2561.

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    เปิดบ้านเบญจมบพิตร 119ปี

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ย้อนวันวาน...สู่อาคารพระพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร 2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    การประกวดราคาจ้างทาสี อาคาร2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ทาสี อาคาร2,3,4,5,6 )

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 7 ธ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    แนวทางเขียนแผน

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2561

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2561

    เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

โพสเมื่อ: 2 ต.ค. 2561

    ขอเชิญร่วมงานในพิธีทำบุญอาคารพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 6 ก.ย. 2561

    เอกสาร Logbook Teacher

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    ประกาศรับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2561

    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชา ภาษาไทย   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์)  

โพสเมื่อ: 25 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสเมื่อ: 11 เม.ย 2561

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โพสเมื่อ: 3 เม.ย 2561

   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)
     ประจำปีการศึกษา 2561    

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ
    เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)    

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 13 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 22 ม.ค. 2561