ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 5 มิ.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 4 มิ.ย. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 27 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีนและธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 24 พ.ค. 2567

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

โพสเมื่อ: 23 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   

โพสเมื่อ: 23 พ.ค. 2567

    ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 17 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษและธุรการ   

โพสเมื่อ: 17 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 1/2567   

โพสเมื่อ: 16 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 1/2567   

โพสเมื่อ: 8 พ.ค. 2567

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ  

โพสเมื่อ: 15 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ไม่มี)   

โพสเมื่อ: 9 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และธุรการ   

โพสเมื่อ: 9 พ.ค. 2567

    ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 3 พ.ค. 2567

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 2 พ.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน)   

โพสเมื่อ: 4 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)   

โพสเมื่อ: 3 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567 (รอบ 2)   

โพสเมื่อ: 3 เม.ย. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษด้านดนตรี-กีฬา(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) ภาคเรียนที่ 1/2567   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2567   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2567

    รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2567

    กําหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 14 มี.ค. 2567

    ประกาศปิดหอพักนักกีฬาชั่วคราว   

โพสเมื่อ: 7 มี.ค. 2567

    ปฏิทินการศึกษาประจำเดือน มีนาคม 2567   

โพสเมื่อ: 1 มี.ค. 2567

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567)   

โพสเมื่อ: 1 มี.ค. 2567

    ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567   

โพสเมื่อ: 12 ก.พ. 2567

    ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนเป็น On-hand วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567   

โพสเมื่อ: 6 ก.พ. 2567

    ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนเป็น On-hand วันที่ 2 มกราคม 2567   

โพสเมื่อ: 15 ธ.ค. 2566

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน(รอบ 3)   

โพสเมื่อ: 12 ธ.ค. 2566

    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ   

โพสเมื่อ: 14 พ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 10 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย   

โพสเมื่อ: 6 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 2/2566   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 2/2566   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรีไทย และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   

โพสเมื่อ: 27 ต.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   

โพสเมื่อ: 6 ต.ค. 2566

    การกําหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูสายงานการสอน   

โพสเมื่อ: 5 ต.ค. 2566

    ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

โพสเมื่อ: 4 ต.ค. 2566

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 1 ก.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 31 ส.ค. 2566

    Matthayom Wat Banchamabophit school's Announcement Regarding the Recruitment of a Foreign Teacher   

โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2566

    รับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 29 ส.ค. 2566

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    แบบฟอร์ม PA โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา   

โพสเมื่อ: 25 ส.ค. 2566

    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตำแหน่งครู ปีงบประมาณ 2566   

โพสเมื่อ: 23 ส.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 22 ส.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการสอนเสริมเตรียมความพร้อมฯ   

โพสเมื่อ: 22 ส.ค. 2566

    รับสมัครผู้สอนเฉพาะทาง(โค้ช)ประเภทกีฬาฟุตซอล   

โพสเมื่อ: 27 ก.ค. 2566

    ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ (รอบ2)  

โพสเมื่อ: 15 มิ.ย. 2566

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 7 มิ.ย. 2566

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 10 พ.ค. 2566

    ประกาศ เรื่อง ปิดหอพักนักกีฬาชั่วคราว(ฉบับแก้ไข)   

โพสเมื่อ: 26 เม.ย. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร และ ฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 22 มี.ค. 2566

    การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (สายงานสอน)   

โพสเมื่อ: 10 มี.ค. 2566

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)   

โพสเมื่อ: 4 มี.ค. 2566

    ประกาศรายชื่อนักเรียน(ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566   

โพสเมื่อ: 13 ก.พ. 2566

    ประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษในช่วงประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 14 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกการเงินและธนาคาร,ศิลป์-ธุรกิจ,คหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย (ขยายรับสมัคร)   

โพสเมื่อ: 7 พ.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกการเงินและธนาคาร,ศิลป์-ธุรกิจ,คหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 2/2565   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาธิต) 2/2565   

โพสเมื่อ: 3 พ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 19 ต.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ (ขยายเวลารับสมัคร)   

โพสเมื่อ: 10 ต.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 30 ก.ย. 2565

    ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

โพสเมื่อ: 29 ก.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

โพสเมื่อ: 19 ก.ย. 2565

    ลิ้งค์ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)   

โพสเมื่อ: 15 ก.ย. 2565

    การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(แทนตำแหน่งที่ขาดคุณสมบัติ)   

โพสเมื่อ: 17 ส.ค. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 8 ก.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 7 ก.ค. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์   

โพสเมื่อ: 30 มิ.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร 1/2565   

โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต) 1/2565   

โพสเมื่อ: 30 พ.ค. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 5 พ.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทยและวิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2565

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 25 เม.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์   

โพสเมื่อ: 25 เม.ย. 2565

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์   

โพสเมื่อ: 18 เม.ย. 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 12 เม.ย. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ทุกแผนการเรียน) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 30 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (โครงการพิเศษฟุตซอลและวงโยธวาธิต) ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1(โครงการเพชรฯ) ปีการศึกษา 2565 (ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว)   

โพสเมื่อ: 23 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอยืนยันสิทธิ์)   

โพสเมื่อ: 15 มี.ค. 2565

    แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา   

โพสเมื่อ: 15 มี.ค. 2565

    การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค. 65)   

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2565

    ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.3(เดิม) ที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 14 ก.พ. 2565

    แนวปฏิบัติสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 8 ก.พ. 2565

    แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565   

โพสเมื่อ: 6 ก.พ. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 (โครงการความสามารถพิเศษด้านวิทย์-คณิต) ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565   

โพสเมื่อ: 31 ม.ค. 2565

    ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)   

โพสเมื่อ: 14 ม.ค. 2565

    ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2564   

โพสเมื่อ: 29 ธ.ค. 2564

    ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2564   

โพสเมื่อ: 29 ธ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผลคัดเลือกโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตซอล) ม.1 ปี 2564   

โพสเมื่อ: 17 ธ.ค. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 9 พ.ย. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ (รอบ2)   

โพสเมื่อ: 1 พ.ย. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 28 ต.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอนภาษาอังกฤษ   

โพสเมื่อ: 20 ต.ค. 2564

    การฉีดวัคซีน (Pfizer) สำหรับนักเรียน   

โพสเมื่อ: 4 ต.ค. 2564

    การหยุดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษวันมหิดล   

โพสเมื่อ: 23 ก.ย. 2564

    ผลการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 20 ก.ย. 2564

    เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2564)   

โพสเมื่อ: 02 ก.ย. 2564

    ลูกจ้างประจําพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   

โพสเมื่อ: 3 ส.ค. 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 22 ก.ค. 2564

    ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   

โพสเมื่อ: 15 ก.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเพชรเบญจมบพิตร ประจําภาคเรียนที่ 1/2564   

โพสเมื่อ: 22 มิ.ย. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 24 พ.ค. 2564

    ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการเพชรเบญจมบพิตร) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (โครงการความสามารถพิเศษฟุตซอลและวงโยฯ) ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบวัดความรู้ เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ: 01 พ.ค. 2564

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สายการสอน(ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์)   

โพสเมื่อ:22 เม.ย. 2564

    ใบสมัครแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

    ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

โพสเมื่อ:18 ม.ค. 2564

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 30 พ.ย. 2563

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน(กิจการนักเรียน) ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 26 มิ.ย. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 10 มิ.ย. 2563

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563   

โพสเมื่อ: 4 มิ.ย. 2563

    แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2563

    แบบฟอร์มการรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4   

โพสเมื่อ: 27 เม.ย. 2563

    แบบเสนอการจัดทำโครงงาน กิจกรรม “ หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน”   

โพสเมื่อ: 20 ม.ค. 2563

    รายละเอียดกำหนดการ เปิดบ้านเบญจมบพิตร 120 ปี   

โพสเมื่อ: 14 ม.ค. 2563

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2562    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2562

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 6 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 1 ต.ค. 2562

    ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน   

โพสเมื่อ: 24 มิถุนายน 2562

    ประกาศผู้ชนะจ้างครูต่างชาติ   

โพสเมื่อ:31 พ.ค. 2562

    ประกาศแผนจ้างครูชาวต่างประเทศ   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี-15-ปี   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประกาศผลการคัดเลือก อัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ:30 เม.ย. 2562

    ประการรับสมัครอัตราจ้าง เจ้าหน้าสำนักงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร   

โพสเมื่อ:23 เม.ย. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบ และสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการ เพชรเบญจมบพิตร รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ:16 มี.ค. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบ และสัมภาษณ์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program(MEP) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ:16 มี.ค. 2562

    เอกสารหน้าปก แฟ้มประเมิน.....

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ Mini English Program(MEP)

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โครงการ เพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ:28 ก.พ. 2562

    ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะ

โพสเมื่อ: 5 ก.พ. 2562

    เกณฑ์การแข่งขัน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร 119 ปี ”ประกวด(เพิ่มเติม)

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร 2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 15 ม.ค. 2562

    เอกสาร หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 2561.

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    เปิดบ้านเบญจมบพิตร 119ปี

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ย้อนวันวาน...สู่อาคารพระพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างทาสีอาคาร 2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 24 ธ.ค. 2561

    การประกวดราคาจ้างทาสี อาคาร2,3,4,5,6 ด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ทาสี อาคาร2,3,4,5,6 )

โพสเมื่อ: 13 ธ.ค. 2561

    ประกาศมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 7 ธ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    แนวทางเขียนแผน

โพสเมื่อ: 11 พ.ย. 2561

  ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2561    ** ถ้าต้องการ โหลดเอกสารอื่น กดปุ่มย้อนกลับ

โพสเมื่อ: 29 ต.ค. 2561

    เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่

โพสเมื่อ: 2 ต.ค. 2561

    ขอเชิญร่วมงานในพิธีทำบุญอาคารพุทธเจ้าหลวง

โพสเมื่อ: 6 ก.ย. 2561

    เอกสาร Logbook Teacher

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    ประกาศรับลูกจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป

โพสเมื่อ: 4 ก.ย. 2561

    รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

โพสเมื่อ: 1 ก.ค. 2561

    รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชา ภาษาไทย   

โพสเมื่อ: 19 มิ.ย. 2561

    เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์)  

โพสเมื่อ: 25 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่สำนักงาน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ครูภาษาจีน   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง   

โพสเมื่อ: 4 พ.ค. 2561

    ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โพสเมื่อ: 11 เม.ย 2561

    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

โพสเมื่อ: 3 เม.ย 2561

   ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการพิเศษ(ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)
     ประจำปีการศึกษา 2561    

โพสเมื่อ: 28 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ และทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ
    เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ฟุตซอลและวงโยธวาทิต)    

โพสเมื่อ: 26 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 13 มี.ค. 2561

   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ โครงการ MEP และ โครงการเพชรเบญจมบพิตร

โพสเมื่อ: 2 มี.ค. 2561

   ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ งานเปิดบ้านเบญจมบพิตร ปีการศึกษา 2561  

โพสเมื่อ: 22 ม.ค. 2561