ประชาสัมพันธ์ :: :: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร :: Welcome to Matthayom Wat Benchamabophit School :: Official website

งานวัดผลประเมินผลและประเมินผลการเรียนรู้

      กรอกข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้ม มส มผ

                                       >> คลิกที่นี่ เพื่อเช็คสรุปเวลาเรียน <<

 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
 • สำหรับ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4 

 • จำนวนผู้เข้าชม Web Counter คน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

  แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน
  แหล่งเรียนรู้สำหรับครู